Thông báo chiêu sinh lớp nghiệp vụ Kinh doanh XBP khóa 9

01
01
'70

Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm khóa 9.

Dự kiến khai giảng: 22/7/2019

Được sự ủy nhiệm của Cục Xuất bản, In và Phát hành Bộ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm” khóa 9, dự kiến khai giảng 22/7/2019.

Chi tiết xem tại THÔNG BÁO CHIÊU SINHBIỂU MẪU đăng kí

 

Từ khóa: