Văn phòng Khoa
Địa chỉ

KHOA XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH

Địa chỉ: Phòng B.104, số 51, đường Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Email: xuatban@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)36204325

 

Liên hệ
Với chúng tôi