Văn phòng Khoa
Địa chỉ

KHOA XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH

Địa chỉ: 288 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: xuatban@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)36204325

 

Liên hệ
Với chúng tôi