Khoa Xuất bản, tiền thân là khoa Phát hành XBP, Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập từ năm 1976 đã trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, tư vấn về xuất bản - kinh doanh xuất bản phẩm của khu vực phía Nam và có tầm ảnh hưởng trong cả nước.

TUYỂN SINH

Giới thiệu ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

Bạn muốn tìm hiểu về ngành Kinh doanh Xuất bản? Mời bạn xem Video giới thiệu về ngành sau đây:

[...]

Thông báo chiêu sinh lớp ngắn hạn

Thông báo chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm" khóa 7

[...]

Thông báo tuyển sinh hệ VHVL ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

Mời bạn xem thông báo xét tuyển trình độ Đại học, hệ Vừa học vừa làm ngành Kinh doanh xuất bản phẩm và Quản lý Văn [...]