Khoa Xuất bản, tiền thân là khoa Phát hành XBP, Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập từ năm 1976 đã trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, tư vấn về xuất bản - kinh doanh xuất bản phẩm của khu vực phía Nam và có tầm ảnh hưởng trong cả nước.

TUYỂN SINH

Danh sách thí sinh trúng tuyển và thông báo nhập học 2019

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, Khoa Xuất bản, Phát hành thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển ngành KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM và [...]

Học ngành Quản trị doanh nghiệp Xuất bản phẩm ra làm gì?

Ngành Quản trị doanh nghiệp xuất bản phẩm là gì?

Bạn được học gì trong ngành này?

Ra trường làm ở đâu? Mời [...]

Những điều bạn muốn biết về Khoa Xuất bản và trường ĐH Văn hóa

Bạn có nhiều thắc mắc về ngành Kinh doanh xuất bản phẩm của khoa Xuất bản, cũng như trường ĐH Văn hóa???

Mời bạn theo dõi tạp chí [...]

Xem tất cả tin tuyển sinh