Khoa Xuất bản, tiền thân là khoa Phát hành XBP, Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập từ năm 1976 đã trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, tư vấn về xuất bản - kinh doanh xuất bản phẩm của khu vực phía Nam và có tầm ảnh hưởng trong cả nước.

TUYỂN SINH

Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm - Thông tin tuyển sinh ĐH chính qui 2019 và các biểu mẫu đăng kí

Thông tin tuyển sinh ĐH chính qui năm 2019 về ngành kinh doanh xuất bản phẩm với hai chuyên ngành

- Quản trị doanh nghiệp xuất bản [...]

Những điều bạn muốn biết về Khoa Xuất bản và trường ĐH Văn hóa

Bạn có nhiều thắc mắc về ngành Kinh doanh xuất bản phẩm của khoa Xuất bản, cũng như trường ĐH Văn hóa???

Mời bạn theo dõi tạp chí [...]

5 điều dành riêng cho sinh viên Khoa xuất bản Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Bạn là người có đam mê tìm hiểu về tri thức và yêu sách lại thích về kinh doanh vậy tại sao lại không tìm hiểu về khoa [...]