Khoa Xuất bản, tiền thân là khoa Phát hành XBP, Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập từ năm 1976 đã trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, tư vấn về xuất bản - kinh doanh xuất bản phẩm của khu vực phía Nam và có tầm ảnh hưởng trong cả nước.

TUYỂN SINH

Những điều bạn muốn biết về Khoa Xuất bản và trường ĐH Văn hóa

Bạn có nhiều thắc mắc về ngành Kinh doanh xuất bản phẩm của khoa Xuất bản, cũng như trường ĐH Văn hóa???

Mời bạn theo dõi tạp chí [...]

Giới thiệu ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

Bạn muốn tìm hiểu về ngành Kinh doanh Xuất bản? Mời bạn xem Video giới thiệu về ngành sau đây:

[...]