Chúc mừng Cô Thái Thu Hoài bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

01
01
'70

Chiều ngày 05/01/2024, tại Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, cô Thái Thu Hoài đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, ngành Quản lý văn hóa với sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Phạm Thị Thanh Tâm.

Một lần nữa, xin chúc mừng tân tiến sĩ Thái Thu Hoài- Phó trưởng Khoa Xuất bản, Phát hành, mong rằng ở một thành công mới, cô tiếp tục giữ ngọn lửa nghề để tiếp tục lãnh đạo khoa cùng góp phần đạo tạo nguồn nhân lực chất lượng cho ngành Xuất bản Việt Nam.

Ban truyền thông Khoa Xuất bản, Phát hành

 

Từ khóa: