12
Tháng 06

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Sài Gòn tuyển dụng

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Sài Gòn cần tuyển nhân viên phát triển thị trường và kinh doanh...

[...]

05
Tháng 06

Công ty FAHASA tuyển dụng nhân viên toàn thời gian và bán thời gian

Công ty CP Phát hành sách TP Hồ Chí Minh (FAHASA) thông báo tuyển dụng:

[...]

28
Tháng 05

NXB Tổng hợp TP.HCM tuyển nhân viên phòng Sách điện tử

Nhà Xuất bản Tổng hợp TP.HCM cần tuyển nhân viên phòng Sachweb (Sách điện tử). Cụ thể các vị trí như sau:

[...]