06
Tháng 04

Quản lý hoạt động văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Nghiên cứu trường hợp Karaoke và Vũ trường)

13h30, ngày 09 tháng 12 năm 2017, tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch[...]