29
Tháng 11

GIẢI THƯỞNG SÁCH QUỐC GIA TÔN VINH HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN

Giải thưởng sách Quốc gia do Bộ Thông tin và truyền thông và Hội xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2018.[...]

30
Tháng 10

ĐỘNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN

Thời gian qua, thế giới có nhiều biến động và hoạt động của ngành xuất bản cũng đứng trước những thay đổi lớn. Nhiều[...]

29
Tháng 08

Dạy trẻ đọc sách mùa giãn cách

Việc giáo dục con cái “ thành nhân trước khi thành tài” luôn là nhiệm vụ quan trọng của bất cứ gia đình nào.[...]