14
Tháng 07

ĐỌC SÁCH GIÚP BẠN TƯ DUY TỐT HƠN

Bạn nghe chuyện “cho cá hay cho cần câu” chưa?

[...]

29
Tháng 11

GIẢI THƯỞNG SÁCH QUỐC GIA TÔN VINH HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN

Giải thưởng sách Quốc gia do Bộ Thông tin và truyền thông và Hội xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2018.[...]

30
Tháng 10

ĐỘNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN

Thời gian qua, thế giới có nhiều biến động và hoạt động của ngành xuất bản cũng đứng trước những thay đổi lớn. Nhiều[...]