18
Tháng 07

Thông báo v.v sinh đóng các khoảng phí năm học 2019-2020

Thông báo về việc sinh viên đóng các khoản phí năm học 2019-2020 gồm các khoản đóng, thời gian đóng, hướng dẫn phương án[...]

09
Tháng 07

Quy định mức học phí năm học 2019-2020

Quyết định về mức học phí năm học 2019-2020 đối với sinh viên bậc đại học chính quy

[...]

25
Tháng 06

Khung thời gian đào tạo năm học 2019-2020 và Quy trình đăng kí học tập học kì 1

Gửi các lớp Khung thời gian đào tạo năm học 2019-2020 và Quy trình tổ chức đăng kí học tập học kì 1 năm học 2019 - 2020

[...]