17
Tháng 06

CHUYẾN THAM QUAN, NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA TẬP THỂ GIẢNG VIÊN KHOA XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH

Nghiên cứu, học tập thông qua những chuyến tham quan, trải nghiệm thực tế là một trong những biện pháp quan trọng để người dạy không ngừng đổi[...]

11
Tháng 06

TƯƠNG LAI NGÀNH XUẤT BẢN VIỆT NAM

Trong thời đại công nghệ 4.0, có vô vàn cách để chúng ta có thể tiếp cận và khai thác thông tin. Một trong những cách[...]

07
Tháng 05

KHOA XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM 2024

Ngày 06/05/2024, khoa Xuất bản, Phát hành đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học "Phát triển văn hóa đọc cho[...]