23
Tháng 12

Buổi workshop Chắp Cánh Uớc Mơ Khởi Nghiệp diễn ra thành công đầy cảm xúc

Chiều 21/12/2022, lớp đại học Kinh doanh xuất bản phẩm 15 đã tổ chức buổi workshop "Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp cùng doanh nhân Tuệ Nghi"[...]

19
Tháng 12

Giới thiệu workshop " Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp"

Chương trình "CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ KHỞI NGHIỆP" với khách mời diễn giả doanh nhân Tuệ Nghi...

[...]

09
Tháng 12
11
Tháng 11

Buổi trao đổi bàn về cơ hội hợp tác giữa Khoa Xuất bản, Phát hành với các đơn vị trong ngành Xuất bản tại đường sách TP.HCM

Hợp tác với các đơn vị đối tác trong công tác đào tạo đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác đào tạo theo[...]

03
Tháng 11

Chuyến đi thực tế môn học đầu tiên nhiều ý nghĩa và cảm xúc của lớp Đại học Kinh doanh xuất bản phẩm 16.2

Đào tạo theo định hướng ứng dụng là định hướng phát triển nhằm khẳng định thương hiệu của Trường Đại học Văn hoá Tp. HCM trong những năm[...]