27
Tháng 05

Bế giảng lớp Nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm khóa 8

Ngày 26/5/2019, trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ bế[...]

20
Tháng 05

Khai giảng lớp Nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm khóa 8

Sáng 20/5/2019, Khoa Xuất bản, trường ĐH Văn hóa TP. HCM đã tổ chức khai[...]

24
Tháng 04

Thông báo V/v đăng kí chương trình trao đổi SV học kì mùa thu tại Hàn Quốc

Thông báo về việc đăng kí chương trình trao đổi sinh viên học kì mùa thu tại đại học Hannam, Hàn Quốc năm 2019

[...]

08
Tháng 04

Thông báo chiêu sinh lớp nghiệp vụ Kinh doanh XBP 5/2019

Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ Kinh doanh XBP

- Dự kiến khai giảng 20/5/2019

- Hạn cuối đăng kí: 26/4/2019

[...]