19
Tháng 09

Thông báo gia hạn thời gian chiêu sinh lớp Nghiệp vụ KDXBP khóa 10

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm" khóa 10 

Thời hạn nhận hồ[...]

17
Tháng 08

Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm khóa 10

Trường ĐH Văn hóa TP. HCM thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm khóa 10

Thời gian khai giảng (dự kiến): 30/9/2019

[...]

22
Tháng 07

Khai giảng lớp Nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm khóa 9

 Sáng 22/7/2019, Khoa Xuất bản, Phát hành Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng[...]

25
Tháng 06

Thông báo chiêu sinh lớp nghiệp vụ Kinh doanh XBP khóa 9

Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm khóa 9.

Dự kiến khai giảng: 22/7/2019

[...]