22
Tháng 09

Hai đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Xuất bản được nghiệm thu

Sáng 20/9/2018, khoa Xuất bản đã tiến hành nghiệm thu 2 đề tài nghiên[...]

06
Tháng 04

Quản lý hoạt động văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Nghiên cứu trường hợp Karaoke và Vũ trường)

13h30, ngày 09 tháng 12 năm 2017, tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch[...]

04
Tháng 04

Tọa đàm khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội"

Việc đào tạo nguồn nhân lực Kinh doanh xuất bản phẩm đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội đặt ra đối với ngành Xuất bản với vai[...]