NXB Tổng hợp TP.HCM tuyển dụng

01
01
'70
NXB Tổng hợp TP.HCM cần tuyển nhân viên làm việc chính thức:
- Số lượng: 01 nhân viên
- Nội dung công việc: khai thác và bán hàng theo mảng khách hàng được giao (sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)
- Yêu cầu:
+ Nam, dưới 30 tuổi, tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp ngành Kinh doanh xuất bản phẩm. 
+ Có kinh nghiệm là một lợi thế (kể cả kinh nghiệm trong việc làm thêm hoặc thực hành thực tập trong ngành KDXBP)
- Liên hệ: 0908820258 anh Nam, phòng Tổ chức - Hành chính.