GIỚI THIỆU TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN KHOA XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH

01
01
'70

Nơi cập nhật những thông tin, tin tức về Đoàn Hội Lớp, Khoa, Trường, các hoạt động tình nguyện, cộng đồng, sinh hoạt,...

Diễn đàn của sinh viên Khoa Xuất bản, Phát hành 

Địa chỉhttps://www.facebook.com/sv.khoaxuatban/

Một số hình ảnh hoạt động :

 

BBT Khoa Xuất bản, Phát hành

 

Từ khóa: