KHOA XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN HUỲNH NGUYỄN QUỲNH NHƯ- NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN VÀ NGUYỄN THỊ CẨM DUYÊN

01
01
'70

Ngày 08/12/2022, khoa Xuất bản, Phát hành đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Động cơ chọn học ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm của sinh viên Khoa Xuất bản, Phát hành Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh”.

Chiều ngày 08/12/2022, tại phòng họp Cơ sở 2 của trường Đại học Văn hóa Tp.HCM, khoa Xuất bản, Phát hành đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên: “Động cơ chọn học ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm của sinh viên Khoa Xuất bản, Phát hành Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” do sinh viên Huỳnh Nguyễn Quỳnh Như, Nguyễn Thị Cẩm Tiên và Nguyễn Thị Cẩm Duyên thực hiện.

Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, giảng viên hướng dẫn, các thành viên trong nhóm nghiên cứu và các bạn sinh viên quan tâm.

Sau khi nghe phần trình bày tóm tắt nội dung thực hiện và kết quả đạt được của nhóm nghiên cứu, Hội đồng đã đánh giá cao sự nỗ lực nghiên cứu của các thành viên trong nhóm thực hiện đề tài, vấn đề nghiên cứu rất sát với thực tiễn và mang tính ứng dụng cao. Hội đồng nghiệm thu cũng đã có những đánh giá nghiêm túc, khách quan, góp ý thẳng thắn để giúp nhóm hoàn thiện đề tài nghiên cứu, giúp khả năng nghiên cứu khoa học của các bạn ngày một tốt hơn. Tổng hợp kết quả đánh giá của các thành viên trong hội đồng nghiêm thu: đề tài đạt loại giỏi.

Tuy buổi nghiệm thu diễn ra đúng vào thời điểm thi cuối học kỳ nhưng cũng đã được nhiều bạn sinh viên các lớp quan tâm và tham dự. Rõ ràng đây là một dịp sinh hoạt khoa học rất bổ ích, đặc biệt là rất hữu ích đối với các bạn sinh viên đang có ý định thực hiện những đề tài nghiên cứu khoa học trong tương lai.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài:

 

Bài: N.Thanh

Từ khóa: