KHOA XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH HỌP GÓP Ý CHO ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2023

01
01
'70

Sáng ngày 24/02/2023, tại văn phòng khoa Xuất bản, Phát hành đã diễn ra buổi họp góp ý đề tài nghiên cứu khoa học cho các bạn sinh viên trong khoa. Cuộc họp được triển khai dưới sự chủ trì của ThS. Thái Thu Hoài, Phó Trưởng khoa Xuất bản, Phát hành, cùng với sự tham gia của các thầy cô trong Hội đồng Khoa học và tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH năm 2023.

Trong suốt những năm vừa qua, thực hiện theo chủ trương của nhà trường, Khoa Xuất bản, Phát hành đã liên tục phát động và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong toàn khoa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng học tập của sinh viên trong khoa; Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học cho sinh viên; Tạo điều kiện cho các sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học vào giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn.

Tại cuộc họp góp ý lần này, các thầy cô đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho đề cương NCKH của nhóm sinh viên. Sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương theo góp ý của Hội đồng, sinh viên sẽ tiếp tục thực hiện NCKH dưới sự hướng dẫn của giảng viên, tiếp tục tham gia sinh hoạt khoa học nhận góp ý cho bản thảo đề tài, sau đó hoàn thiện nộp bài về khoa để làm thủ tục nghiệm thu đề tài theo đúng quy định của trường Đại học Văn hóa Tp.HCM.

Bài: N.Thanh

 

Từ khóa: