Sinh viên Xuất bản tham dự cuộc thi Bản quyền và Sáng tạo

01
01
'70

Sáng 10/11/2018, năm bạn sinh viên khoa Xuất bản thuộc lớp ĐH Kinh doanh xuất bản phẩm 9 đã đại diện cho trường Đại học Văn hóa TP.HCM tham dự cuộc thi Bản quyền và Sáng tạo do Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tại trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Đây là sân chơi có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, đồng thời khuyến khích các hoạt động sáng tạo và bảo hộ thành quả sáng tạo cho giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Tuy chỉ được chuẩn bị cho cuộc thi trong thời gian rất ngắn nhưng các bạn sinh viên lớp ĐH KDXBP 9 đã quyết tâm chuẩn bị hết sức mình cho cuộc thi và đã dành giải ba chung cuộc.

5 sinh viên đại diện cho trường ĐH VH dự thi. Từ trái qua: Tuyết Ngân, Ngọc Mai, Hồng Lương, Kim Khuyên, Phương Trinh

Ngọc Linh                   

Từ khóa: