Học chuyên đề “Quản trị chiến lược Kinh doanh xuất bản phẩm” tại NXB Trẻ

01
01
'70

Sáng nay, ngày 29.08.2019 tại Hội trường NXB Trẻ, toàn thể cán bộ và nhân viên phòng Truyền thông và Kinh doanh có buổi học tập chuyên đề “Quản trị chiến lược Kinh doanh xuất bản phẩm” do TS. Phan Thăng, GV thỉnh giảng khoa Xuất bản, Phát hành giảng dạy.

Buổi học được thực hiện theo văn bản ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Văn hóa Tp. HCM (Khoa Xuất bản, Phát hành) với Nhà xuất bản Trẻ. Theo đó, Khoa Xuất bản, Phát hành sẽ tham gia giảng dạy mỗi quí một lần những nội dung chuyên đề cần thiết cho cán bộ và nhân viên các bộ phận phòng ban của NXB Trẻ nhằm cập nhật những nội dung kiến thức liên quan đến hoạt động xuất bản ở Việt Nam và trên thế giới.

Với chuyên đề “Quản trị chiến lược Kinh doanh XBP” giúp cho nhân viên và cán bộ phòng Truyền thông và Kinh doanh của NXB Trẻ có thêm những hiểu biết về Quản trị và quản trị chiến lược cho NXB.

 

Từ khóa: