CHU KỲ SỐNG CỦA XUẤT BẢN PHẨM

01
01
'70

Chu kỳ sống thông thường của sản phẩm bao gồm 4 giai đoạn: Giới thiệu (Introduction), Phát triển (Growth), Bão hòa (Maturity), Suy thoái (Decline).

Ở giai đoạn đầu tiên, sản phẩm bắt đầu xuất hiện trên thị trường nên khách hàng chưa biết nhiều về sản phẩm, đồng thời ít đối thủ cạnh tranh đưa ra sản phẩm tương tự. Nếu sản phẩm độc đáo, nhà cung cấp có thể sử dụng chiến lược định giá cao để thu lợi nhuận. Nhưng phần lớn sản phẩm đều được định giá thâm nhập nghĩa là sử dụng mức giá thấp nhằm thu hút khách hàng, gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu. Giai đoạn phát triển là giai đoạn sản phẩm đã trở nên quen thuộc trên thị trường, khách hàng đông đảo, doanh thu tăng nhanh. Việc mở rộng thị trường hoặc tấn công vào các phân khúc thị trường mới khá thuận lợi. Đây là giai đoạn doanh nghiệp đạt lợi nhuận lớn dựa trên việc giảm giá thành và tăng lượng tiêu thụ. Trên thị trường, đối thủ bắt đầu đưa ra những sản phẩm tương tự để cạnh tranh. Doanh nghiệp phải nỗ lực hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và sử dụng chiến lược giá linh hoạt tình hình thị trường, mở rộng hệ thống phân phối và tích cực truyền thông về sản phẩm. Giai đoạn bão hoà, khách hàng đã rất quen thuộc với sản phẩm. Số lượng tiêu thụ ban đầu tăng, sau đó chững lại và có xu hướng giảm. Hàng hoá lưu lại lâu hơn ở kênh phân phối. Cạnh tranh trở nên quyết liệt hơn. Doanh nghiệp phải nỗ lực để duy sức tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận. Để làm được điều đó, cần tiến hành đa dạng hoá sản phẩm, bổ sung công dụng, thay đổi mẫu mã, hình thức, có thể phải giảm giá để cạnh tranh, tăng cường khuyến mãi và chăm sóc khách hàng, tìm kiếm các thị trường mới. Giai đoạn suy thoái, số lượng tiêu thụ giảm sút một cách nghiêm trọng. Khách hàng không còn hứng thú với sản phẩm. Trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm cạnh tranh và thay thế. Do đó, doanh nghiệp cần tiến hành nghiên cứu sản phẩm mới cho chu kỳ kế tiếp. Đối với sản phẩm hiện hữu, cần thực hiện khuyến mãi hoặc giảm giá để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm còn tồn đọng. Chu kỳ sống thông thường của sản phẩm được thể hiện qua đồ thị sau:

 

Trên thị trường, cũng có những sản phẩm tồn tại với chu kỳ sống khác biệt, đời sống của sản phẩm được kéo dài, thậm chí sau khi suy thoái, sản phẩm lại bật dậy, thiết lập chu kỳ sống mới. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm vận động theo chu kỳ thông thường như trên.

Ths. Trần Thị Quyên

Từ khóa: