Thông báo chiêu sinh lớp ngắn hạn

01
01
'70

Thông báo chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm" khóa 7

Thông báo chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm" khóa 7

Thời gian học: 1 tuần

Thời gian khai giảng dự kiến: 7/5/2018

Mời anh chị xem chi tiết thông báo chiêu sinh, nội dung chương trình học và phiếu đăng kí học TẠI ĐÂY

 

Từ khóa: