Tổng quan về ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm

01
01
'70

Các bạn còn những hoang mang với  ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm và những câu hỏi mà bạn cần trả lời:  

1. Ngành kinh doanh Xuất bản phẩm là gì?

2. Học ngành ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm ra trường sẽ làm gì? ở đâu?

3. Cần có tố chất gì mới có thể học ngành này?

Chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp nhé!

 

Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm là gì?

          Kinh doanh Xuất bản phẩm là ngành đào tạo nhân lực trình độ đại học có kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật liên quan đến hoạt động xuất bản; Có kiến thức chuyên môn và kỹ năng tổ chức kinh doanh xuất bản phẩm. Có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm đối với sự nghiệp xuất bản và xã hội.

(Xuất bản phẩm là những tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan tổ chức được cấp phép xuất bản)

Khả năng của sinh viên sau khi học ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm là gì?

Sinh viên sau khi học ngành này có thể:

 • Nắm vững những kiến thức cơ bản, cần thiết về khoa học xã hội và nhân văn; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong khung chương trình dành cho khối các ngành khoa học xã hội nhân văn và văn hóa nghệ thuật.
 • Nắm vững hệ thống kiến thức nghiệp vụ trong quá trình tổ chức và quản lý kinh doanh xuất bản phẩm: Nghiên cứu nhu cầu và thị trường XBP; Nghiên cứu các mặt hàng xuất bản phẩm, tổ chức khai thác, tuyên truyền, quảng cáo, marketing. sắp xếp, phân loại trưng bày xuất bản phẩm; Soạn thảo hợp đồng, thanh quyết toán trong kinh doanh ; Tổ chức thiết kế kênh phân phối, các hình thức và biện pháp tiêu thụ xuất bản phẩm hiệu quả trên thị trường; Phân tích và quản trị doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm.
 • Có kiến thức bổ trợ nâng cao trình độ với các ngành đào tạo gần của các trường thuộc khối Báo chí – Xuất bản – Truyền thông, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ văn hóa, quản lý văn hóa, quản trị kinh doanh thương mại nói chung.
 • Thực hành thành thạo các thao tác nghiên cứu nhu cầu và thị trường xuất bản phẩm ;
 • Nghiên cứu các mặt hàng xuất bản phẩm, tổ chức khai thác, tuyên truyền, quảng cáo, marketing, sắp xếp, phân loại trưng bày xuất bản phẩm ;
 • Hiểu, biết, vận dụng các quy định luật pháp trong lĩnh vực kinh doanh xuất bản phẩm, giải quyết công việc hiệu quả và đúng pháp luật;
 • Tổ chức thiết kế kênh phân phối, các hình thức và biện pháp tiêu thụ xuất bản phẩm hiệu quả trên thị trường;
 • Phân tích và quản trị doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm ;
 • Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel, PowerPoint); sử dụng được các phần mềm tin học trong quản lý bán hàng;

 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp ngành kinh doanh xuất bản phẩm?

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh xuất bản phẩm ra trường có thể làm việc tại nhiều vị trí ở nhiều đơn vị khác nhau:

 • Làm việc trong hệ thống các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách nhà nước và các đơn vị phát hành sách tư nhân từ Trung ương đến địa phương;
 • Nhân viên kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm;
 • Chuyên viên  trong các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản: Cục Xuất bản; Vụ Báo chí- Xuất bản của Ban Tuyên Giáo trung ương; Phòng quản lý Báo chí- Xuất bản của Bộ Thông tin- Truyền thông, Sở Thông tin- Truyền thông; Thanh tra Báo chí – Xuất bản của Bộ và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố;
 • Nhân viên tại các cơ quan nhà nước khác như: Phòng Văn hóa & Thông tin các quận, huyện trực thuộc tỉnh, thành phố; Ban Văn hóa & Thông tin các xã, phường trực thuộc quận, huyện; Đài truyền hình trung ương và địa phương (Ban Văn hóa – Xã hội); Đài phát thanh Trung ương và địa phương; Các tòa soạn báo trung ương và địa phương;
 • Giáo viên, giảng viên giảng dạy các vấn đề liên quan đến Xuất bản- Báo chí truyền thông, kinh doanh thưong mại tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
 • Các công ty quảng cáo, PR, tổ chức sự kiện
 • Công ty Phát hành báo chí trung ương…

  Kinh doanh xuất bản phẩm cần có những tố chất gì?

          Làm việc trong ngành kinh doanh xuất bản phẩm, bạn chỉ cần có đam mê với kinh doanh và tình yêu sách.

KHOA XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH

Từ khóa: