5 điều dành riêng cho sinh viên Khoa xuất bản Trường Đại học Văn hóa TPHCM

01
01
'70

Bạn là người có đam mê tìm hiểu về tri thức và yêu sách lại thích về kinh doanh vậy tại sao lại không tìm hiểu về khoa xuất bản trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.  Ngành kinh doanh xuất bản phẩm là một trong những ngành đang nhận được rất nhiều sự quan tâm hiện nay và sau đây là những điều thú vị chỉ dành riêng cho bạn khi là sinh viên khoa Xuất Bản của Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.

 

Bạn là người có đam mê tìm hiểu về tri thức và yêu sách lại thích về kinh doanh vậy tại sao lại không tìm hiểu về khoa xuất bản trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.  Ngành kinh doanh xuất bản phẩm là một trong những ngành đang nhận được rất nhiều sự quan tâm hiện nay và sau đây là những điều thú vị chỉ dành riêng cho bạn khi là sinh viên khoa Xuất Bản của Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.

Một là, mục tiêu và chương trình đào tạo luôn được đổi mới hoàn thiện phù hợp với yêu cầu của xã hội. Chất lượng đào tạo được nâng cao không ngừng giúp sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản báo chí truyền thông và lĩnh vực văn hóa nghệ thuật các đơn vị trực tiếp tổ chức kinh doanh xuất bản phẩm các viện các trường Đại học Cao đẳng Trung học chuyên nghiệp thuộc về các lĩnh vực trên.

Hai là, thực hành thành thạo các phương pháp nghiên cứu nhu cầu về thị trường xuất bản phẩm, nghiên cứu các măt hàng xuất bản phẩm. Tiến hành tổ chức khai thác marketing sắp xếp phân loại trưng bày sản phẩm, giúp sinh viên hiểu biết vận dụng và các quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xuất bản phẩm, giải quyết công việc hiệu quả và đúng pháp luật, đồng thời thành thạo tin học văn phòng, tiếng Anh có khả năng giao tiếp trong thời đại mới.

                                                                          (Ảnh: Lớp ĐH KDXBP 10)

Ba là, sinh viên có tư duy logic sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch và sử dụng thời gian các nguồn lực hợp lý. Biết lắng nghe, chia sẻ chung sức với các thành viên trong và ngoài đơn vị. Đồng thời, có thể sử dụng tổng hợp các kỹ năng trong giao tiếp như: đàm phán, thuyết trình, xử lý các phản hồi của khách hàng,… biết kết hợp giữa kỹ năng cứng và kỹ năng mềm trong giải quyết công việc được giao một cách hiệu quả.

Bốn là, có lập trường tư tưởng vững vàng, nắm vững đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nói chung và đặc biệt trong các lĩnh vực công tác ngành hiện nay. Có tinh thần lao động say mê, sáng tạo, lòng yêu nghề, ý thức vì cộng đồng và bảo vệ môi trường. Ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, biết phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đơn vị, luôn cập nhật kiến thức mới và ứng dụng sáng tạo những tiến bộ khoa học trong công việc được giao.

Năm là, sinh viên ngành kinh doanh xuất bản phẩm sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp để có trình độ tham gia các khóa học bồi dưỡng nâng cao ngắn gọn về quản lý văn hóa nghệ thuật, quản lý quản trị kinh doanh xuất bản và báo chí truyền thông trong và ngoài nước, đủ trình độ để học đại học có chuyên ngành liên quan đủ trình độ bậc đại học thạc sĩ, tiến sĩ.

 

(Video giới thiệu về ngành Kinh doanh xuất bản phẩm - made by Nhóm SV lớp ĐH KDXBP 9 thực hiện)

Từ khóa: