Những điều bạn muốn biết về Khoa Xuất bản và trường ĐH Văn hóa

01
01
'70

Bạn có nhiều thắc mắc về ngành Kinh doanh xuất bản phẩm của khoa Xuất bản, cũng như trường ĐH Văn hóa???

Mời bạn theo dõi tạp chí Thông tin do chính sinh viên khoa Xuất bản thực hiện. Hi vọng những thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp phần nào...

Tuyết Ngân - ĐH KDXBP 9

 

Từ khóa: