Thông báo về việc tuyển chọn nhóm nghiên cứu khoa học cấp Khoa

01
01
'70

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường nghiên cứu, học tập và ứng dụng kiến thức đã học vào một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể liên quan đến chuyên ngành được đào tạo, nay Khoa Xuất bản, Phát hành thông báo đến toàn thể sinh viên của khoa về việc đăng ký chủ nhiệm đề tài cấp khoa “Động cơ chọn học ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm của sinh viên Khoa Xuất bản, Phát hành trường Đại học Văn hóa TP.HCM”

Quy trình tuyển chọn như sau:

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

1

29/03/2021

đến

08/04/2021

Các lớp năm thứ 2,3,4 được quyền tiến cử mỗi lớp từ 1 nhóm trở lên (1 nhóm từ 1-3 thành viên, trong đó có 1 trưởng nhóm là chủ nhiệm đề tài) để gửi phiếu đăng ký (theo mẫu đính kèm) tham gia vòng tuyển chọn, lớp trưởng các lớp tập hợp các phiếu đăng ký nộp cho Thầy Thanh từ ngày phát hành thông báo đến hết ngày 08/04/2021)

2

08/04/2021

Khoa tổ chức trao đổi với các nhóm đăng ký theo lịch hẹn trước để lựa chọn một nhóm chủ nhiệm đề tài.

Tiêu chí đánh giá, lựa chọn:

- Thái độ nghiên cứu khoa học.

- Khả năng sử dụng phần mềm SPSS (nếu không biết sẽ được GV Khoa hướng dẫn khi trúng tuyển) và Microsoft Word.

- Kiến thức đã tích lũy.

3

12/04/2021

Công bố chính thức chủ nhiệm đề tài.

Quyến lợi của nhóm chủ nhiệm đề tài :

1/ Được Khoa thưởng từ 3 đến 5 triệu đồng/đề tài.

2/ Được nhà trường cấp kinh phí: 5 triệu đồng/đề tài.

3/ Được Khoa, Trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học.

4/ Được tính điểm tương ứng các khoản mục học thuật, nghiên cứu trong Đánh giá điểm rèn luyện cuối học kỳ.

5/ Được GV Khoa hướng dẫn Kỹ năng nghiên cứu khoa học, Phương pháp sử dụng phần mềm thống kê phân tích dữ liệu SPSS và hỗ trợ nghiên cứu.

Trân trọng.

                                                                                      P. TRƯỞNG KHOA XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH

Bài, ảnh: N.Thanh

 

Nhấn vào link bên dưới để tải mẫu Phiếu đăng ký NCKH 

http://xuatban.hcmuc.edu.vn/img_data/files/Phieu dang ky de tai NCKH.doc

 

Từ khóa: