Thông báo thực tập giữa khóa lớp ĐH 9A, 9B, CĐ18

01
01
'70

THÔNG BÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA DÀNH CHO 3 LỚP ĐH KDXBP 9A, ĐH KDXBP 9B, CĐ KDXBP 18

Các quyết định thực tập, giáo viên hướng dẫn; kế hoạch thực tập, hình thức báo cáo sau khi kết thúc thực tập và mẫu nhận xét của các đơn vị thực tập được đính kèm phía cuối của thông báo này.

Sinh viên các lớp có mặt tại các địa điểm thực tập theo các quyết định lúc 8h00, ngày 28/5/2018 để được phân công công việc. Riêng đơn vị First News các bạn có mặt lúc 9h00 và mang theo laptop (nếu có) để đơn vị thực tập phân công công việc liên quan đến số liệu và máy tính. Yêu cầu trang phục lịch sự khi đến các đơn vị thực tập.

Địa chỉ và người liên hệ tại các đơn vị thực tập như sau:

1. Công ty CP. Phát hành sách TP.HCM (FAHASA), mời bạn xem địa chỉ cụ thể tại đây. Danh sách sinh viên được phân công thực tập tại các cụm thuộc nhà sách FAHASA các bạn xem phía dưới.

2. Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (FIRST NEWS), 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1. Liên hệ chị Thanh Hằng, phòng Kinh doanh

3. Công ty CP Văn hóa Huy Hoàng, 357A Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình. Liên hệ anh Thế Chung, cửa hàng trưởng

4. Công ty CP Văn hóa Văn Lang, 40-42 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1. Liên hệ anh Quang Hào, phòng Nhân sự

Mời bạn xem các quyết định thực, kế hoạch thực tập và mẫu giấy nhận xét của đơn vị thực tập dưới đây:

Lớp ĐH KDXBP 9A

Lớp ĐH KDXBP 9B 

Lớp CĐ KDXBP 18

Danh sách sinh viên được phân công thực tập tại các cụm thuộc nhà sách FAHASA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa: