Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm khóa 10

01
01
'70

Trường ĐH Văn hóa TP. HCM thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm khóa 10

Thời gian khai giảng (dự kiến): 30/9/2019

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm” Khóa 10, tháng 9 năm 2019. Khóa học này nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức cơ bản về hoạt động xuất bản và kinh doanh xuất bản phẩm cũng như nâng cao kiến thức và kỹ năng quản trị doanh nghiệp xuất bản phẩm. 

Mời xem Thông báo chiêu sinh

Mẫu đăng ký khóa học

 

Từ khóa: