Kế hoạch tổ chức phát bằng tốt nghiệp Đợt 1 - 2019

01
01
'70

- Lễ phát bằng cho sinh viên ngành Kinh doanh xuất bản phẩm đợt 1-2019 sẽ diễn ra vào lúc 14h, 24/8/2019

- Sinh viên đến trường làm thủ tục trước khi nhận bằng vào lúc 14h-15h ngày 23/8/2019.

- Chi phí tổ chức phát bằng: 200.000đ

- Sinh viên đóng phí và xác nhận nguyện vọng tổ chức lễ tốt nghiệp vào ngày 23/8/2019.

Chi tiết thông báo nhận bằng tốt nghiệp và danh sách các bạn đủ điều kiện tốt nghiệp mời bạn xem dưới đây:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1-2019

Từ khóa: