01
Tháng 08

Thông báo kế hoạch xét và cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Kế hoạch cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018, sinh viên lớp CĐ 8 và CĐ 17 đọc kĩ thông báo dưới đây: 

[...]

26
Tháng 06

Thông báo học phí và kí túc xá năm học 2018-2019

Thông báo học phí và kí túc xá năm học 2018-2019

[...]

12
Tháng 06

Khung thời gian học tập năm học và kế hoạch đăng kí học phần học kì I (2018-2019)

Gửi các lớp khung thời gian học tập năm học 2018-2019 và kế hoạch đăng kí học phần của học kì 1

[...]

25
Tháng 05

Thông báo thực tập giữa khóa lớp ĐH 9A, 9B, CĐ18

THÔNG BÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA DÀNH CHO 3 LỚP ĐH KDXBP 9A, ĐH KDXBP 9B, CĐ KDXBP 18

[...]