24
Tháng 10

Lịch thi thực hành tháng 11/2018

Lịch thi thực hành, tiểu luận tháng 11/2018

[...]

17
Tháng 10

Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh của sinh viên

Thông báo về việc thực hiện chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên các khóa

[...]

24
Tháng 08

Quyết định tốt nghiệp và điểm rèn luyện ĐH, CĐ năm 2018

Quyết định tốt nghiệp Đại học KDXBP 6,7,8 và Cao đẳng KDXBP 16, 17 và điểm rèn luyện toàn khóa lớp ĐH8 và CĐ 17

[...]