24
Tháng 08

Quyết định tốt nghiệp và điểm rèn luyện ĐH, CĐ năm 2018

Quyết định tốt nghiệp Đại học KDXBP 6,7,8 và Cao đẳng KDXBP 16, 17 và điểm rèn luyện toàn khóa lớp ĐH8 và CĐ 17

[...]

01
Tháng 08

Thông báo kế hoạch xét và cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Kế hoạch cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018, sinh viên lớp CĐ 8 và CĐ 17 đọc kĩ thông báo dưới đây: 

[...]

26
Tháng 06

Thông báo học phí và kí túc xá năm học 2018-2019

Thông báo học phí và kí túc xá năm học 2018-2019

[...]

  • 1
  • 2