Quản lý hoạt động văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Nghiên cứu trường hợp Karaoke và Vũ trường)

01
01
'70

13h30, ngày 09 tháng 12 năm 2017, tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Quản lý hoạt động văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay" do ThS. Thái Thu Hoài, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực quản lý văn hóa do TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng cũng nhất trí bầu TS. Bùi Thị Ngọc Trang làm Ủy viên Thư ký hội đồng.
 
Sau khi nghe ThS. Thái Thu Hoài, Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày kết quả thực hiện đề tài. Hội đồng đã nghe nhận xét phản biện và ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng. Hội đồng thống nhất và kết luận như sau:
 
Đề tài được triển khai công phu nghiêm túc, có giá trị khoa học và thực tiên. Đề tài cơ bản hoàn thành mục tiêu, nội dung nghiên cứu và có đầy đủ sản phẩm khoa học theo hợp đồng đã ký.
 
Số liệu điều tra khảo sát phong phú, có tính đại diện và độ tin cậy, giúp cho việc xử lý đề tài được đúng hướng. Các giải pháp mà đề tài đưa ra là phù hợp và có tính khả thi.
 
Đề tài đã giá được thực trạng quản lý hoạt động dịch vụ Karaoke và Vũ trường hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 
Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tốt giúp cho các nhà quản lý trong việc hoạch định chính sách về quản lý các hoạt động văn hóa nói chung và dịch vụ Karaoke và Vũ trường nói riêng. Là tài liệu tham khảo, nghiên cứu trong các trường văn hóa, xã hội.
 
Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua đề tài loại Xuất sắc và đề nghị chỉnh sửa một số nội dung để hoàn thiện công trình.
 
Một số hình tại buổi họp Hội đồng:
 
(Nguồn : Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)