Mô hình nhà sách do sinh viên các lớp thực hiện

01
01
'70

"Thiết kế và trang trí cửa hàng sách" là một môn học mang tính sáng tạo và tạo nhiều hứng thú cho các bạn sinh viên

"Thiết kế và trang trí cửa hàng sách" là một môn học mang tính sáng tạo và tạo nhiều hứng thú cho các bạn sinh viên.  Dưới đây là các mô hình "Book and Cafe" và các môn hình "Bookstore" mơ ước trong tương lai của các bạn sinh viên lớp các lớp ĐH KDXBP  thực hiện

 

 

"Nhà sách" Hippo Book & Coffee - Lớp ĐH KDXBP 8

 

 

 

 

 

"Nhà sách": Sách & Cafe C6D4 - Lớp ĐH KDXBP 8

 

 

 

 

White Bookstore - ĐH KDXBP 6

 

 

 

 

 

Blue Bookstore - ĐH KDXBP 6

Từ khóa: