Chương trình trao đổi sinh viên học tại trường ĐH Hannam, Hàn Quốc

01
01
'70

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên  kì mùa thu 2018  tại trường ĐH Hannam Hàn Quốc, mời bạn xem chi tiết:

 

Vui lòng xem tệp đính kèm tại đường link bên dưới để biết các thông tin chi tiết về chương trình:

http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/chuong-trinh-trao-doi-sinh-vien-hoc-ky-mua-thu-2018-tai-truong-dai-hoc-hannam-han-quoc.html

Từ khóa: