Tuyển nhân viên làm việc bán thời gian

01
01
'70

Công ty FAHASA tuyến nhân viên làm việc bán thời gian:

Thời gian: 4 giờ hoặc 8 giờ/ ngày

Lương: 23.000 - 30.000 đ/ giờ

Thưởng lễ theo chế độ của nhân viên thử việc

Từ khóa: