KHOA XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP. HCM NHẬN SÁCH TẶNG TẠI ĐƯỜNG SÁCH TP.HCM

01
01
'70

Sáng ngày 09/11/2021, tại Đường Sách Tp. HCM diễn ra hoạt động trao tặng sách cho khoa Xuất bản, Phát hành - Trường Đại học Văn hoá Tp. HCM trong khuôn khổ chương trình Trao tặng sách của các đơn vị trong ngành Xuất bản cho khoa Xuất bản, Phát hành. Các đơn vị trao tặng sách cho khoa trong lần này có Công ty TNHH Đường sách Tp. HCM, Công ty Alphabooks với 120 quyển sách....

Là một đơn vị đào tạo ngành kinh doanh Xuất bản phẩm trọng điểm cho khu vực phía Nam, Khoa Xuất bản, Phát hành luôn nhận được sự quan tâm đến các hoạt động đào tạo của khoa từ các đơn vị trong ngành Xuất bản. Trao tặng sách là một trong những hoạt động ý nghĩa bên cạnh các hoạt động thường xuyên của các đơn vị trong ngành như tham gia nói chuyện chuyên đề trong các hoạt động chuyên môn của Khoa, tạo điều kiện cho sinh viên thực hành, thực tập, trao học bổng hàng năm và học bổng dành cho SV có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, tạo điều kiện về việc làm,...

Để thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, gắn liền với thực tiễn, chú trọng gắn lý thuyết với thực hành, Khoa dự kiến xây dựng Tủ sách khoa Xuất bản, Phát hành với đầy đủ thể loại sách phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học. Ý nghĩa của tủ sách là khuyến đọc cho sinh viên, sách tham khảo cho các thầy cô giáo, là tủ sách để sinh viên tham gia thực hành ...

Song song với hoạt động trao tặng sách tại đường sách TP.HCM, Lãnh đạo khoa Xuất bản cũng đã tiến hành làm việc với Văn phòng Hội Xuất bản phía Nam và công ty Đường Sách Tp. HCM bàn về 3 nội dung : Phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, Thực tập sinh viên và Hội thảo tọa đàm chuyên đề.

Với việc tăng cường đổi mới nội dung, gắn dạy lý thuyết với thực hành, gắn rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp với kỹ năng sống cho sinh viên, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan đơn vị trong ngành chính là chìa khóa để Khoa Xuất bản, Phát hành nói riêng và Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM khẳng định uy tín, thương hiệu của minh, xứng đáng là địa chỉ tin cậy cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

(Bài: N.Thanh)

Từ khóa: