KHOA XUẤT BẢN HỢP TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG XUẤT BẢN PHẨM CHUYÊN NGHIỆP VỚI HỘI XUẤT BẢN VIỆT NAM

01
01
'70

Ngày 22/12/2017, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Xuất bản trường Đại học Văn hóa TP. HCM đã có buổi làm việc với Hội Xuất bản Việt Nam – Văn phòng đại diện phía Nam và văn phòng đại diện Cục Xuất bản – In – Phát hành phía Nam, nhằm trao đổi về công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bán hàng xuất bản phẩm, phục vụ cho các đơn vị xuất bản và kinh doanh xuất bản phẩm tại TP. HCM cũng như các tỉnh phía Nam. 

Ngày 22/12/2017, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Xuất bản trường Đại học Văn hóa Tp. HCM đã có buổi làm việc với Hội Xuất bản Việt Nam – Văn phòng đại diện phía Nam và văn phòng đại diện Cục Xuất bản – In – Phát hành phía Nam nhằm trao đổi về công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bán hàng xuất bản phẩm, phục vụ cho các đơn vị xuất bản và kinh doanh xuất bản phẩm tại Tp. HCM cũng như các tỉnh phía Nam. 

Buổi gặp gỡ giữa các bên đã cụ thể hóa việc thực hiện các phương hướng đặt ra trong Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ (2017 - 2022) với những mục tiêu trọng điểm nhằm phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng, phát triển hoạt động xuất bản Việt Nam ngang tầm khu vực và hoà nhập với sự chuyển động của ngành công nghiệp xuất bản thế giới. Theo đó, vấn đề nguồn lực con người được xác định là then chốt trong quá trình thực hiện các mục tiêu của hoạt động Xuất bản Việt Nam trong tình hình mới.
Hội Xuất bản Việt Nam – Văn phòng đại diện phía Nam, Văn phòng đại diện Cục Xuất bản – In – Phát hành và Khoa Xuất bản đã đi đến thống nhất tiến hành mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn hướng tới mục tiêu chuẩn hoá đội ngũ bán hàng xuất bản phẩm tại Tp. HCM và các tỉnh phía Nam với nội dung chương trình đào tạo tiên tiến, phù hợp với xu thế hội nhập, đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ bán hàng của các doanh nghiệp.
Dự kiến chương trình đào tạo khóa đầu tiên sẽ bắt đầu vào tháng 4 năm 2018, với thời gian học khoảng từ 3 đến 5 ngày, đội ngũ giảng viên là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn cùng với mức học phí ưu tiên nhất cho đối tượng người học.

Bài, ảnh: Hoài Quyên

Từ khóa: