Hội đồng khoa học khoa Xuất bản

01
01
'70

Ths.GVC Thái Thu Hoài

Chủ tịch Hội đồng Khoa học Khoa Xuất bản

 

 

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Tâm

Phó chủ tịch Hội đồng

 

 

PGS. TS. Đỗ Ngọc Anh

Ủy viên hội đồng

 

 

Ths. GVC. Trần Thị Thu

Ủy viên hội đồng

 

 

Ths. Trần Thị Quyên

Thư kí hội đồng

Từ khóa: