Giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của khoa Xuất bản

01
01
'70

 

 

Ths. Thái Thu Hoài

Phó trưởng khoa Xuất bản

 

 

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Tâm

GV Khoa Xuất bản

Nguyên trưởng khoa Xuất bản - Phát hành, ĐH Văn hóa Hà Nội

 

PGS. TS Đỗ Ngọc Anh

GV Khoa Xuất bản

Nguyên hiệu trưởng trường ĐH Văn hóa TP. HCM

 

 

 

TS. Quách Thu Nguyệt - GV TG

Nguyên Giám đốc NXB Trẻ

Phó GĐ Công ty Đường Sách TP.HCM

 

 

Ths. GVC. Trần Thị Thu

Nguyên Trưởng khoa Xuất bản, ĐH Văn hóa TP.HCM

 

 

Ths. GVC. Hoàng Hồng Hạnh

Nguyên Trưởng phòng Khảo Thí & ĐBCL GD, ĐH Văn hóa TP.HCM

 

 

PGS. TS. Nguyễn Công Hoan - GVTG

GV Trường ĐH Tài chính Marketing

 

 

Ths. Phạm Minh Thuận - GVTG
Tổng GĐ Công ty FAHASA
 
 
 
Ths. Nguyễn Ngọc Thanh
GV Khoa Xuất bản
 
 
 
Ths. Trần Thị Quyên
GV Khoa Xuất bản
 
 
 
 
Ths. Nguyễn Kim Hương
Nguyên Tổ trưởng BM Truyền Thông
 
 
 
Ths. Hoàng Thị Ngân
GV Khoa Xuất bản
 
 
 
 
Ths. Đặng Ngọc Linh
Giáo vụ khoa Xuất bản

 

 

 

Từ khóa: