Cửa hàng sách Nhà Xuất bản Trẻ tuyển dụng part time

01
01
'70
 

 

Cửa hàng sách Nhà Xuất Bản Trẻ cần tuyển:
 
- Số lượng: 1 nhân viên bán hàng
- Công việc: sắp xếp và bảo quản sách, vệ sinh quầy kệ, bán hàng,...
- Địa điểm làm việc: đường sách Nguyễn Văn Bình, P. Bến Nghé, Quận 1
- Thời gian làm việc: 8h15 đến 15h 
- Lương: thỏa thuận
- Liên hệ: cửa hàng NXB Trẻ Nguyễn Văn Bình
Sđt: 0979 884 855 (anh Thanh Việt)
 

 

Từ khóa: