14
Tháng 05

Bế giảng lớp Nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm khóa 7

Ngày 13/5/2018, trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ bế giảng và phát chứng chỉ cho các học[...]

07
Tháng 05

Khai giảng lớp Nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm khóa 7

Sáng 7/5/2018, Khoa Xuất bản, trường ĐH Văn hóa TP. HCM đã tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm”[...]

26
Tháng 04

Khoa Xuất bản: Chung tay lan tỏa văn hóa đọc

Sáng ngày 23/4/2018 tại đường Sách TP. HCM lớp ĐH Kinh doanh xuất bản phẩm 9A đã tổ chức taklshow chủ đề “Khoa Xuất bản Đại học Văn hóa[...]